Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu

Dec 21, 2018

Laura Janáčková je psycholožka, sexuoložka a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci.

Laura je jednatelkou a společnící ve společnosti Institut partnerských vztahů, také je zakladatelkou a členem správní rady Ústavu onkologické psychologie. Dlouhodobě se zabývá psychologií v oblasti...


Dec 11, 2018

Miroslav Motejlek je ekonomický publicista a průkopník placeného internetového zpravodajství.

Miroslav vystudoval ekonomii na UK v Praze. Svoje podnikatelské začátky si odbyl, když začal podnikat v oblasti dovozu textilu z Asie, následně působil jako finanční ředitel ve strojírenské společnosti...


Dec 2, 2018

Urza je anarchokapitalistický autor; napsal asi tisíc libertariánských textů na web i do tištěných médií a první českou knihu o anarchokapitalismu.

O svobodě, etice, volném trhu, ekonomii a roli státu ve společnosti nejen přes deset let čte, přemýšlí a píše, ale též přednáší,...