Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu

Aug 26, 2022

Filip Kirschner je spoluzakladatel tyrkysové firmy Applifting. Povídáme si o svobodných firmách, stigmatu podnikání a jak k problémům přistupovat z nových perspektiv.

Filip není typický spoluzakladatel. Než se pustil do vlastního podnikání, tak si nebyl jistý, jestli se dá podnikat poctivě a dobře....


Aug 3, 2022

Jakub Vejmola aka Kicom je známý díky Youtube kanálu Bitcoinový kanál. S Kicomem mluvíme o jeho podnikatelských začátcích, o provozu Bitcoinovýho Kanálu a komunity kolem něj. Nepřekvapivě uslyšíte o kryptu, resp. hlavně Bitcoinu. Dozvíte se, jestli je Bitcoin jen hračka pro bohaté nebo způsobí...