Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu

Mar 26, 2019

Michal Bláha je úspěšný podnikatel a investor.

Michal začal podnikat ještě před revolucí v roce 1988. Později v roce 1997 spoluzaložil vyhledavač a portál Atlas.cz, ve kterém prostřídal všechny možné funkce vedení. Atlas prodali v roce 2008 investiční společnosti Warburg Pincus,...


Mar 11, 2019

Jaroslav Kmenta je český investigativní novinář a spisovatel. Zabývá se vnitropolitickými kauzami, propojeností politických, podnikatelských a mafiánských kruhů a odhalováním korupce.

Jaroslav s novinařinou začínal už v revolučních dobách roku 1989. Nejvíce času strávil v redakci Mladé...