Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu

Sep 16, 2019

Martin Černohorský působil jako CEO, nebo umožňovač, jak zněla jeho pozice, ve svobodné firmě Etnetera. Byl i vrcholným sportovcem. Pak se něco změnilo, Nyní je Martin aktivní součástí projektů Putování Saharou a Janovická louka.

Martin byl velmi úspěšný manažerem a později i...