Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu


Sep 16, 2019

Martin Černohorský působil jako CEO, nebo umožňovač, jak zněla jeho pozice, ve svobodné firmě Etnetera. Byl i vrcholným sportovcem. Pak se něco změnilo, Nyní je Martin aktivní součástí projektů Putování Saharou a Janovická louka.

Martin byl velmi úspěšný manažerem a později i podnikatelem. Po mnoha letech života, ve kterém se snažil změnit svět, zasáhla Martina krize. Najednou se mu rozpadli veškeré své životní hodnoty a byl nucen se vydat na cestu k poznání sebesama. Nyní provází lidi Saharskou pouští, kde se snaží navést lidi k tomu, aby poznali a našli smysl života. Je průvodcem a majitelem Janovické louky, která propojuje lidi s nedotčenou přírodou a umožňuje hledání skutečných vnitřních hodnot.

 

V rozhovoru se dozvíte:

  • Jak se dostal na vrcholní manažerskou pozici?
  • Co je vlastně svobodná firma a jak funguje?
  • Je koncept svobodné firmy ten ideální?
  • Proč odešel z vrcholného managementu?
  • Jak se dostal k poutím Saharou?
  • Odkud přichází vize?
  • Proč trávit více času v přírodě?