Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu

Sep 13, 2023

Co to je vypnout mozek protistrany? Proč je špatný kompromis nebo win-win? Kde potřebujeme vyjednávání?

Radim Pařík je mezinárodní profesionální vyjednavač, bývalý vrcholový manažer a Linkedin rockstar:) Absolvoval výcvik vyjednávání americké FBI, program vyjednávání Harvardovy univerzity, má...