Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu


Dec 2, 2018

Urza je anarchokapitalistický autor; napsal asi tisíc libertariánských textů na web i do tištěných médií a první českou knihu o anarchokapitalismu.

O svobodě, etice, volném trhu, ekonomii a roli státu ve společnosti nejen přes deset let čte, přemýšlí a píše, ale též přednáší, natáčí videa a je zván do různých pořadů i panelových diskusí.

Urza vystudoval MFF UK se zaměřením na informatiku a živil se programováním. Když se k němu dostala myšlenka anarchokapitalismu, byl jejím velkým odpůrcem. Rozhodl se tedy, že napíše článek, kde vysvětlí proč je tato ideologie zcestná. Postupem času při psaní článku, ale přesvědčil sám sebe o smyslu a fungování anarchokapitalismu a stal se největším zastáncem a propagátorem v Čechách.

Založil Institut Ludwiga von Misese a spolu s manželkou Terezou tvoří Svobodný přístav, kde propagují své názory.

V rozhovoru se tedy bavíme nejen o Urzově postojích, ale snažím se zjistit i různé argumenty na roli státu. Jelikož Proti Proudu je o rozšiřování obzorů a zajímavých lidech, myslím, že i tento díl vám něco předá. Ať už s myšlenkami anarchokapitalismu souhlasíte, nesouhlasíte neboj jste někde uprostřed, moji ambicí je pomoci vám uvědomit si vaše vlastní názory a vidění světa.

V rozhovoru s Urzou se dozvíte:

  • Jak přišel na anarchokapitalismus?
  • Co to je Rakouská ekonomická škola?
  • Existují skutečné monopoly?
  • Fungoval by život bez státu?
  • Přicházíme postupem času o svobodu?
  • A co to vlastně je ten anarchokapitalismus?

Sledujte Proti Proudu na Facebooku nebo na webu Proti Proudu.