Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu


Dec 11, 2018

Miroslav Motejlek je ekonomický publicista a průkopník placeného internetového zpravodajství.

Miroslav vystudoval ekonomii na UK v Praze. Svoje podnikatelské začátky si odbyl, když začal podnikat v oblasti dovozu textilu z Asie, následně působil jako finanční ředitel ve strojírenské společnosti KÖGEL.

Publicistickou kariéru zahájil roku 1997 v Lidových novinách, kde se specializoval jako ekonomický reportér. Od roku 2000 zastával osm let pozici vedoucího ekonomické rubriky časopisu TÝDEN. V roce 2008 se rozhodl pozici opustit po neshodách s novým majitelem Týdne. Stal se tedy vedoucím týmu reportérů v Českém rozhlase.

V dubnu 2010 odešel a začal se naplno věnovat svému projektu motejlek.com. V roce 2010 také prodal 25% podílu podnikateli Ondřeji Tomkovi. Kvůli sporům byli nuceni Miroslav Motejlek a jeho kolega Petr Skočdopole projekt motejlek.com opustit a nově založit nový projekt motejlekskocdopole.com

V rozhovoru s Miroslavem Motejlkem se dozvíte:

  • Jak se dostal k práci ekonomického redaktora?
  • Proč se rozhodl založit vlastní server?
  • Kvůli čemu vede soudní proces proti ČNB?
  • Jak spekuluje na burze?
  • Jaké jsou společné vlastnosti leadrů?
  • Jaká je česká reputace ve světě?
  • Proč se rozhodnul přijmout investora?

Více informací o tomto a dalších rozhovorech v Proti Proudu se dozvíte na webu.