Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu


Jun 3, 2019

Eliška Podzimková je česká fotografka, ilustrátorka a animátorka

V roce 2014 absolvovala Filmovou Akademii Miroslava Ondříčka v Písku obor animované tvorby. Její instagramový účet AnimateNY, založený v květnu 2013, který dnes přesahuje 60 000 sledujících.

Eliška žila a pracovala v New Yorku, kde byla zaměstnána jako specialista pro marketingový obsah na New York Film Academy. K jejím zahraničním pracovním úspěchům patří video a dokreslené ilustrace pro světově známého kuchaře Jamieho Olivera nebo ilustrace pro americký Vogue magazín.

V lednu 2016 se Eliška Podzimková přestěhovala zpět do České republiky, kde vyšla rubrika Dokreslené Česko pro internetový portál iDnes  a vznikla spolupráce s Tomášem Klusem na jeho turné Recyklus. Spolupracuje také s organizací Můj Nový Život, která pomáhá dětem s onkologickým onemocněním, kterým si sama prošla, když jí v 16 letech byl diagnostikován Hodgkinův lymfom.

V rozhovoru se dozvíte:

  • Jaký byly její začátky?
  • Co by doporučila mladým umělcům?
  • Jak je užitečný Instagram pro umělce?
  • Jaký je život v USA?
  • Co je projekt Plešouni?
  • a kam můžete přispět a podpořit projekt Plešouni.