Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu

Feb 23, 2019

Lenka Klicperová je válečná novinářka a fotografka.

Lenka začínala jako zpravodajka, která se postupem času stala šéfredaktorkou časopisu Lidé a Země. Lenku ale především známe jako stále se usmívající fotografku, která fotí ty nejčernější okamžiky lidského života.

Několikrát...