Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu

Jul 22, 2021

Tino Hrnčiar je spoluzakladatel značky Life is Porno, kreativního prostoru Forbidden Spot a nově i autor knihy Forbidden.

V rozhovoru uslyšíte:

  • co Tinovi poradil Gary Vaynerchuk?
  • o cestování za gastronomií a Forbidden Taste pop-ups
  • jak se píše kniha?
  • o kryptu a NFT's
  • brand vs. merch

Partnery podcastu jsou


Jul 9, 2021

Tomáš Hajzler je podnikatel, řečník, spisovatel a táta, který bojuje za svobodné a zodpovědné podnikání. Tomáš nedávno vydal svoji knihu Dobrý život ve stínu konzumní společnosti a to byla skvělá příležitost pozvat si ho zpět do podcastu.

V rozhovoru uslyšíte:

  • co je eudaimonia
  • jak se...