Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu


May 25, 2017

Petr Ludwig je podnikatel (GrowJOB Institute), školitel a autor bestselleru Konec prokrastinace. Za 4 roky od vydání knihy (2013) se prodalo na 75 000 výtisků a kniha byla přeložena do angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny. Petr je úspěšný speaker, který přednáší pro širokou veřejnost ale také zaměstnancům ve firmách. Jeho online přednášky na youtube shlédlo přes 300 tisíc lidé a na přednášky je zván i do zahraničí. Momentálne s týmem v GrowJOB otevřeli další pobočku v Montrealu. I tam si můžete Petra přijet poslechnout, jak hovoří na téma kritické myšlení, konec prokrastinování nebo vybudování si zdravé sebedůvěry. V tomto rozhovoru zjistíte například: -jak se Petr dostal k podnikání a čemu všemu se GrowJOB věnuje dnes -co dalo impulz napsání knihy Konec prokrastinace -jak vydání knihy změnilo Petrovi život -proč Petr fandí sciece-base podloženým faktům -kdo je Petrův pracovní i osobnostní vzor -co si Petr myslí o dnešním extremismu vyvolaným médii -proč je tak důležité rozvíjet kritické myšlení v dnešní době -Petrovy denní rutiny a návyky -za co Petr nejraději utrácí -čím se vyznačuje úspěšný člověk (a jenom bohatství to není)