Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu


Jul 10, 2023

Vytvoří AI vědomí? Co dělají antidepresiva a psychedelika v naší hlavě? A co je to rozpuštění ega?

Jiří Horáček pracuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie a v Národním ústavu duševního zdraví na pozici vedoucího Centra pokročilých studií mozku a vědomí.

V tomto rozhovoru se dozvíte spoustu fascinujících témat, povíme si o psychických onemocněních, fungování mozku, ale i o Ukrajině, kde byl Jiří společně s českými lékaři pomáhat s traumaty.

Více informací na webu Proti Proudu

Partnery jsou

Dan Tržil: Koukněte na web tohoto mazáka:)

Fingood: crowdfundingová platforma díky které můžete investovat do úvěrů českých firem