Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu


Feb 16, 2024

Jaké to je, když zkušeného podcastera vystřídá umělá inteligence? Když se role obrátí a Dan je ten, kdo tady odpovídá. Otevřený rozhovor podcastera Dana Tržila o jeho cestě v práci, životě a vyprávění o tom, jaké to je jít proti proudu.

Přihlašte se k osobnímu newsletteru https://protiproudu.cz/email/ pro moje nejlepší tipy a nástroje pro spokojený život.