Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu


Aug 12, 2019

Veronika Jelínková je autorkou knihy Hoř pomalu a propagátorkou biohackingu. Zkouší na sobě různé experimenty a starodávné techniky s cílem cítít se lépe a být zdravější.

Biohacking je kombinace umění a vědy, které studují jak nejlépe naplnit lidský potenciál. Je to směr, který má určité principy a postupy, které nám pomáhají kontrolovat své zdraví, svojí vlastní biologii, a tedy i svojí náladu, výkon a celkově – náš život. Biohacking se mi líbí z toho důvodu, že má spoustu zábavných hraček, nástrojů, se kterými si člověk může hrát, experimentovat, a zároveň se biohacking opírá o vědecké principy, které experimenty dokážou změřit.

Veronika se k tomuto směru dostala skrze své vlastní zdravotní problémy. Rozhodla se vzít své zdraví do vlastních rukou a už více než 10 let testuje nejnovější poznatky o fungování lidského těla

V rozhovoru se dozvíte:

  • Jaké byly její začátky?
  • Co způsobuje otužování?
  • Proč zkusit občas půst a jaký vliv má na zdraví
  • Jak dosáhnout optimálního spánku
  • a spoustu dalšího