Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu


Apr 29, 2019

Martin Wichterle je český podnikatel.

Martin je majitelem strojírenské skupiny Wikov Industry, tradičního výrobce ozubených kol a průmyslových převodovek. V roce 2014 se stal spolumajitelem jednoho z nejmladších výrobců designového křišťálu Bomma, v minulém roce pak tradiční české sklárny Ruckl v Nižboru. Bydlí v Praze, je ženatý, má tři dcery a maďarského ohaře Arka.

Byl odmala obklopený vědou. V jeho rodině byli vědci a osobnosti, které přispěly světové vědě. Ačkoli sám vystudoval geologii, musel si férově přiznat, že se do „rodinné tradice” nezačlení. Jeho příspěvek vědě nakonec vyřešila šťastná náhoda, když se rozhodl finančně podporovat Nadační fond Neuron, který podporuje špičkové české vědce napříč obory.

V rozhovoru se dozvíte:

  • Jak vypadaly začátky podnikání ve vědecké rodině?
  • Co způsobilo jeho úspěchy v podnikání?
  • Jak vypadá strojírenství v ČR?
  • Jak vypadá strojírenství ve světě?
  • Kde se nachází přidaná hodnota firmy?
  • a mnohem více.