Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu


Mar 24, 2020

Vítejte u speciální epizody Proti Proudu z cyklu Myšlenky jako nástroje. V tomto díle se zaměříme na sebepoznání, tzv. self-awarness. K čemu je? Jaké otázky bychom si měli položit? Jak se vyrovnat s krizemi nebo jak se dívat na svět kolem sebe? Odpovědi na tyto otázky jsem vybral z předchozích rozhovorů s Petrem Sýkorou, Pavlem Vosobou, Jiřím Charvátem a Filipem Molčanem.

Dejte mi vědět jak se vám tato epizoda líbí na Instagramu Proti Proudu, Facebookové stránce nebo na emailu dan@protiproudu.net.