Preview Mode Links will not work in preview mode

Proti Proudu


Mar 17, 2020

Jakub Nešetřil je jedním z nejúspěšnějších podnikatelů v IT v Čechách. Vybudoval a poté v roce 2017 prodal startup Apiary do světového gigantu Oracle, kde následně zastával post viceprezidenta produktového vývoje. Dnes Jakub stojí za Česko.Digital, které si klade za cíl propojovat IT a státní i nestátní organizace s jednotným, společným cílem – pomáhat Česku být lepším místem k životu. 
 
V další epizodě si povídám s Jakubem Nešetřilem. Společně nahlédneme do zákulisí startupového prostředí, uslyšíte o tom, jak může komunita z IT pomáhat a jaké to je budovat a prodat svůj startup, o který v průběhu málem přišel….
 
Jakub má v české startupové scéně jeden z nejúspěšnějších příběhů – prodal startup Apiery do Oracle, kde následně pracoval. Po prodeji se nerozhodl jít cestou extravagantních výstřelků a nákupů, ale cestou pomáhání – a založil Česko.Digital. V Česko.Digital propojují odborné dobrovolníky z IT sféry, kteří chtějí pomáhat a budovat společný jazyk mezi státem a komunitou „ajťáků”, kteří chtějí aktivně pomáhat společnosti.
 
V rozhovoru se tak nepřekvapivě věnujeme podnikání, technologiím, lehce se dotkneme politiky, a jak prolomit strnulost našeho státu pro budování společné budoucnosti. 
 
U budoucnosti také zůstaneme, bavíme se o transhumanismu – kdy budeme kyborgové a jestli vůbec? Zastavíme se i u otázky, jak vykročit vpřed v době, která je proměnlivá a nejistá.  
 
S Kubou se taky bavíme o rozvoji silných stránek, sebevědomí a o „skryté” dani, kterou zaplatíte, když roky žijete s nohou na pedálu a jedete až na doraz. 
 
Můžete se také těšit na postřehy o meditaci a o tom, jaký má psychický benefit. Proč cvičit jógu a v čem je to pro Kubu podobné jako programování – nebudeme vás napínat, je to všechno o flow a o tom si také něco povíme. 
 
V rozhovoru uslyšíte: 
  •  Jakou roli hraje společnost při poptávce ke státu na to, aby byl efektivnější a moderní 
  •  Proč stát, který chce inovovat, musí být schopný tolerovat chyby 
  •  Jaké jsou dvě typické iluze kolem vedení lidí
  •  O digitalizaci a digitálních kompetencích, a jak to vytváří propast mezi lidmi 
  •  Proč jsou všichni v IT samouci 
  •  O józe, programování a flow stavech